Heving & Hägglund Logotype

För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Heving & Hägglund AB.

Uppförandekod leverantörer Heving & Hägglunds uppförandekod för leverantörer

Faktureringsrutiner

Till dig som är leverantör till Heving & Hägglund

Från och med 2020-11-01 byter vi fakturaadress och ber er att skicka fakturor med tillhörande bilagor till oss enligt nedanstående instruktion.
För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor ber vi er i fortsättningen skicka fakturor i elektroniskt format. Med denna förändring får vi en mer effektiv och säker process, både för er som leverantör och för oss som kund.
Ni har nu tre alternativ för att skicka era fakturor. Vi vill i första hand att ni skickar E-faktura, i andra hand PDF-faktura och i tredje hand tar vi även emot pappersfaktura.

1. E-faktura (Ej EDI)
För elektroniska fakturor, såsom t. ex. Svefaktura, ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information.

Bolag Van-operatör IDnr E-faktura IDnr PEPPOL-faktura
Heving & Hägglund AB Scancloud AB (Addett) 556521-9226 0007:5565219226

2. PDF-faktura
PDF-fakturor mejlas till: heving.hagglund@pdf.scancloud.se
• En faktura per PDF-fil
• Skicka originalfakturor (manuellt skannad/kopierad PDF accepteras ej)

OBS! Endast fakturor skall skickas till denna adress.

3. Pappersfakturor
Pappersfakturor skickas till nedanstående adress:
Heving & Hägglund AB
FE 7209-9226 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Under en övergångsperiod kommer vi ha eftersändning från vår tidigare fakturaadress. Därefter kommer fakturor som postas/mejlas till vår tidigare fakturaadress att återsändas.

Påminnelser etc mejlas alltid till: ekonomi@ hevingohagglund.se

Krav på fakturainformation

Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer att returneras till er med begäran om ny faktura.

Leverantörsuppgifter

• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro/Plusgiro/eventuellt bankkontonummer eller SWIFT och IBAN
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter

• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnumret består av 5 (fem) siffror plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings- och tilläggsarbeten), t ex xxxxx01 eller xxxxx70.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Vid fakturering av nedlagda timmar måste ett korrekt tidsunderlag bifogas, tidsedlar med den gällande personens ID06-nummer
• Fakturans momsbelopp och gällande momssats
• Totalt fakturabelopp

Övrigt

• Samlingsfakturor, blandade fakturor med både omvänd moms och momspliktig försäljning samt fakturor med olika projektnummer kan ej hanteras
• Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå

Projektnummer

• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.
• Projektnumret består av 5 (fem) siffror plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings- och tilläggsarbeten), t ex xxxxx01 eller xxxxx70.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”

Räntor eller övriga kostnader baserade på brister av ovanstående kriterier accepteras inte. Betalningspåminnelser hanteras alltid, men om ovanstående kriterier inte är uppfyllda, accepteras inte eventuella påminnelseavgifter och dylikt.

Vårt momsregistreringsnummer

SE556521922601

Särskilt om…

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn
I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas Heving & Hägglund av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.
Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

SKV 4820
Samtliga underentreprenörer som levererar byggtjänster ska vid första faktureringstillfället lämna in en aktuell SKV 4820 till Heving & Hägglund.
Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om SKV 4820.

ID06
Alla som vistas på någon av Heving & Hägglunds arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.
Läs mer om ID06 på www.id06.se/allmanna_bestammelser.

Överlåtelse av faktura/factoring
Vi godtar inte fakturering över factoringbolag, eventuell avvikelse från detta ska i sådana fall förhandlas med arbetschef och ekonomichef samt avtalas skriftligt innan fakturering.

Hur kommer jag igång?

Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående elektroniska alternativ så kontaktar ni vår avtalspartner Scancloud AB via e-post till edi-relations@scancloud.se

Tekniska frågor ställes till Scancloud Support på e-post edisupport@scancloud.se

Kontakta oss

Tel: 08-709 40 60
Fax: 08-709 40 62
Epost: info@hevingohagglund.se
Besöksadress : Västberga allé 60
Postadress: 126 75 Stockholm

Öppettider huvudkontor:
Mån-Fre: 07:30-17:00
Lör-Sön: Stängt

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Cookie consent settings

Vi är sociala!

Vi på Heving & Hägglund är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av våra senaste nyheter.