Heving & Hägglund Logotype

För leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Heving & Hägglund AB.

Uppförandekod leverantörer      Heving & Hägglunds uppförandekod för leverantörer

Faktureringsrutiner

Till dig som är leverantör till Heving & Hägglund

Heving & Hägglund skannar alla inkomna fakturor för vidare hantering i ekonomisystemet. Fakturor som skickas till Heving & Hägglund ska innehålla följande obligatoriska information.

Leverantörsuppgifter

• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro och/eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter

• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnummer (se nedan)
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Momsbelopp
• Totalt fakturabelopp

Ofullständiga fakturor

• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd.
• Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

Övrigt

• Fakturan och eventuella bilagor ska inte ha gem, vara häftade eller vara utformade på något sätt som kan försvåra skanningen
• Samlingsfakturor, blandade fakturor med både omvänd moms och momspliktig försäljning samt fakturor med olika projektnummer kan ej hanteras
• Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå

Projektnummer

• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.
• Projektnumret består av 5 (fem) siffror plus 01 (kontraktsarbeten) eller 70 (ändrings- och tilläggsarbeten), t ex xxxxx01 eller xxxxx70.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens” eller i annat överenskommet fält.

Fakturaadress

Heving & Hägglund AB
126 75 Stockholm

Vårt momsregistreringsnummer

SE556521922601

Särskilt om…

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn
I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas Heving & Hägglund av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.

Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

SKV 4820
Samtliga underentreprenörer som levererar byggtjänster ska vid första faktureringstillfället lämna in en aktuell SKV 4820 till Heving & Hägglund.

Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om SKV 4820.

ID06
Alla som vistas på någon av Heving & Hägglunds arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Läs mer om ID06 på www.id06.se/allmanna_bestammelser.

E-faktura och PDF-faktura
Vi tar endast emot E-faktura från ett antal av våra leverantörer med stor volym på fakturor. För övriga leverantörer gäller att fakturan skickas med post till Heving & Hägglund AB 126 75 Stockholm. Arbete med att införa e-faktura/pdf-faktura via mail pågår och vi kommer gå ut med information till samtliga leverantörer när detta är aktuellt.

Överlåtelse av faktura/factoring
Vi godtar inte fakturering över factoringbolag, eventuell avvikelse från detta ska i sådana fall förhandlas med arbetschef och ekonomichef samt avtalas skriftligt innan fakturering.

Kontakta oss

Tel: 08-709 40 60
Fax: 08-709 40 62
Epost: info@hevingohagglund.se
Besöksadress : Västberga allé 60
Postadress: 126 75 Stockholm

Öppettider huvudkontor:
Mån-Fre: 07:30-17:00
Lör-Sön: Stängt

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Vi är sociala!

Vi på Heving & Hägglund är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av våra senaste nyheter.