Heving & Hägglund Logotype

Nyheter

Här nedan kan du ta del av vad som händer hos oss på Heving & Hägglund, allt från pågående projekt till vad som händer i utvecklingen på företaget. Du kan alltid kontakta oss på info@hevingohagglund.se om du har några frågor angående något av projekten.

Heving & Hägglund AB bildar den nya ROT-koncernen Circura tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis som tillväxtpartner

09 dec 2021

Circura grundas av de fyra entreprenörsföretagen Heving & Hägglund, Reomti, Våtrumsteknik, och Dipart, i partnerskap med Adelis. Den nya koncernen blir ledande inom det växande segmentet för renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt byggservice. Koncernen får en omsättning på 2 miljarder SEK och med Adelis som tillväxtpartner är målet att dubbla omsättningen till 2025.

Heving & Hägglund grundades 1998 och är idag ett ledande ROT-företag i Storstockholm med stort teknik- och byggmästarkunnande. Företaget fokuserar i huvudsak på samhällsbyggnader som sjukhus och skolor. Genom bildandet av Circura tar bolaget nu nästa steg tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis. Heving & Hägglunds ägare blir betydande ägare i den nybildade koncernen och behåller operativa roller i bolaget. Bolagen i koncernen kommer fortsatt verka under egna varumärken som självständiga företag.

”ROT-marknaden i Mälardalen är stor och växande. Samtidigt genomgår branschen en övergång till mer hållbara arbetsmetoder. Genom att bli en del av Sveriges ledande ROT-koncern och samverka med likasinnade företag, ser vi stora möjligheter att möta denna efterfrågan med effektiva och hållbara processer”, säger Peter Svensson, VD på Heving & Hägglund.

Värdet av den svenska marknaden för renovering, ombyggnad, tillbyggnad (”ROT”) och byggservice uppgår till 200 miljarder SEK per år. Marknaden väntas växa kraftigt tack vare ett ökande behov inom den offentliga sektorn, renovering av miljonprogrammen och inte minst ändrade levnadsmönster efter pandemin. Samtidigt ställs allt högre krav på branschens omställning mot hållbarhet, vilket kräver innovativa produktionsprocesser, energieffektiva lösningar och cirkulära modeller för material och produkter.

Circura blir den ledande koncernen inom ROT och byggservice, med omsättning 2 miljarder kronor omsättning och 400 medarbetare. Reomti, Våtrumsteknik, Heving & Hägglund och Dipart har alla hög specialiseringsgrad inom sina segment och kompletterar varandra väl. Med Adelis som branscherfaren huvudägare är målet att konsolidera branschen genom en aktiv förvärvsstrategi och fördubbla omsättningen fram till 2025.

Torbjörn Torell tillträder som arbetande styrelseordförande i koncernen, och bidrar med 40 års branscherfarenhet, från bland annat One Nordic, Svevia och Bravida. I styrelsen ingår även Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan, före detta VD Tyréns och ledande befattningar i Stockholms stad.

”Circura blir en unik aktör med flera framgångsrika specialistbolag i samma koncern, vilket skapar nya möjligheter att bättre vårda och förnya samhällets fastigheter. Bolagen behåller den personliga kontakten och starka entreprenörsanda, men drar nytta av det stora företagets fördelar – det bästa av två världar. Tillsammans strävar vi efter att bli branschens mest kundnära, kvalitetsmedvetna och hållbara företag”, säger Torbjörn Torell.

För mer information, kontakta:

Peter Svensson, VD Heving & Hägglund
Telefon:
070-319 49 09
E-mail: peter.svensson@hevingohagglund.se
Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura
Telefon: 070-577 40 40
E-mail: torbjörn.torell@circura.se

Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära, med det stora företagets resurser, för att rusta upp Sveriges byggnader med moderna och hållbara arbetsmetoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader, med lång erfarenhet av att vårda och förnya fastigheter. Tillsammans omsätter koncernen 2 miljarder kr och har 400 medarbetare.

Om Adelis

Adelis är en tillväxtpartner för välpositionerade nordiska bolag. Adelis arbetar i partnerskap med ledning och/eller ägare för att bygga verksamheter inom tillväxtsegment och med starka marknadspositioner. Sedan 2013 har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med över 25 investeringar och mer än 100 tilläggsförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 20 miljarder kronor.

#hevinghägglund #dipart #våtrumsteknik #reomti #circura #adelis #hållbartbyggande #överallt

Kontakta oss

Tel: 08-709 40 60
Fax: 08-709 40 62
Epost: info@hevingohagglund.se
Besöksadress : Västberga allé 60
Postadress: 126 75 Stockholm

Öppettider huvudkontor:
Mån-Fre: 07:30-17:00
Lör-Sön: Stängt

Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Cookie consent settings

Vi är sociala!

Vi på Heving & Hägglund är sociala! Följ oss gärna på våra sociala medier och ta del av våra senaste nyheter.